Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Rekisteröityminen

  • Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Yksityisyys ja tietosuoja

  • Hyvän Tuulen Puodin asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
  • Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
  • Hyvän Tuulen Puoti ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta
  • a) pankkiyhteystietoja
  • b) luottokorttitietoja

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Hyvän Tuulen Puoti Oy (Y-tunnus: 2407964-9)
www.hyvantuulenpuoti.fi
Hepolamminkatu 33
33720 Tampere
Puhelin: 0503637438
Sähköposti: piia@hyvantuulenpuoti.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Marjamaa Piia
Puhelin: 0503637438
Sähköposti: piia@hyvantuulenpuoti.fi

REKISTERIN NIMI
Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisteri ja tilaustiedot

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Hyvän Tuulen Puodin asiakkaaksi, tehnyt tilauksen Hyvän Tuulen Puodista tai tilannut Hyvän Tuulen Puodin uutiskirjeen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hyvän Tuulen Puodin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hyvän Tuulen Puodin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen piia@hyvantuulenpuoti.fi tai rekisterinhoitajalle (Piia Marjamaa) numeroon 050-3637438.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Hyvän Tuulen Puoti Oy:n ulkopuolelle.
Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hyvän Tuulen Puodin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hyvän Tuulen Puodin salasanasuojatulla palvelimella.