Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Rekisteröityminen
Tilauksen tekeminen Hyvän Tuulen Puodista ei edellytä rekisteröitymistä. Hyvän Tuulen Puoti pyytää sinulta vain tilauksen toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin halutessasi rekisteröityä Hyvän Tuulen Puodin asiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla asiakastililläsi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset.

Voit myös halutessasi liittyä Hyvän Tuulen Puodin asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustasi saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiisi. Hyväksyt tuolloin sen, että Hyvän Tuulen Puoti kerää yhteystietosi asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

Yksityisyys ja tietosuoja
Hyvän Tuulen Puodin asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan tallenna pankkiyhteystietojasi tai luottokorttitietojasi.

REKISTERINPITÄJÄ
Hyvän Tuulen Puoti Oy (Y-tunnus: 2407964-9)
www.hyvantuulenpuoti.fi
Hepolamminkatu 33
33720 Tampere
Puhelin: 0503637438
Sähköposti: piia@hyvantuulenpuoti.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA
Marjamaa Piia
Puhelin: 0503637438
Sähköposti: piia@hyvantuulenpuoti.fi

REKISTERIEN NIMET
Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisteri ja tilaustiedot sekä Hyvän Tuulen Puodin uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Hyvän Tuulen Puodin asiakkaaksi, tehnyt tilauksen Hyvän Tuulen Puodista tai tilannut Hyvän Tuulen Puodin uutiskirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Hyvän Tuulen Puoti kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Hyvän Tuulen Puodin välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin asiakkaan oma suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hyvän Tuulen Puodin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hyvän Tuulen Puodin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen piia@hyvantuulenpuoti.fi tai rekisterinhoitajalle (Piia Marjamaa) numeroon 050-3637438.

REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Hyvän Tuulen Puoti ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Hyvän Tuulen Puodin tietojärjestelmissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Hyvän Tuulen Puodin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Hyvän Tuulen Puodin asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.